Ние проектираме всяка компактна домашна пречиствателна станция „Асахи Джокасо Фемили“ с капацитета да пречиства битовите отпадъчни води - от кухнята, банята и тоалетната на Вашето домакинство. Изброените по-долу вещества, които не са биосъвместими или биоразградими, не трябва да влизат в канала, защото причиняват следните проблеми: запушване на станцията, измиране на бактериите и отрицателно влияние върху пречиствателните процеси. Съответно, за разрешаването на така създалите се проблеми е необходимо да извикате специалист за обслужване и почистване на натрупалата се утайка, което Ви коства допълнителни разходи, време и ядове.

 

За да избегнете ненужната загуба на пари и нерви, Ви молим да следите според възможностите си какво попада в канализацията на дома и така във Вашата домашна пречиствателна станция. Така „Асахи Джокасо“ ще пречиства водите качествено и Вие самите ще бъдете доволни от безаварийната ѝ работа.

 

 Предоставяме Ви полезен списък на веществата и предметите, които не трябва да попадат в канализацията, ако имате домашна пречиствателна станция от биологичен тип:

В тоалетната

 • Детски памперси;
 • Дамски хигиенни продукти;
 • Фасове от цигари;
 • Мокри кърпички;
 • животински отпадъци (като тор);
 • Всякакви други предмети с изключение на тоалетната хартия.

В банята

 • големи количества почистващи и дезинфекционни вещества като вещества за изплакване и перилни препарати, които водят до образуване на пяна;
 • агресивни и/или отровни вещества, например: киселини, основи(белина) и соли, почистващи препарати с високо съдържание на фосфор.

В кухнята

 • олиото от фритюрника и всякакви други мазнини от растителен и животински произход;
 • всякакви хранителни отпадъци и остатъци като зеленчукови обелки, каши, пюрета, млечни продукти, развалени и вкиснати сладка, компоти и ястия;
 • високоалкохолни напитки;
 • агресивни и/или отровни вещества, например: киселини, основи(белина) и соли, вещества, които реагират с отпадъчната вода и възникват вредни продукти или предизвикват вредно влияние, тежки течности като: TRI и PER, хлороформ, тетрахлорвъглерод, дихлоретилен.

И още:

 • лекарства, марли, бинтове;
 • кондензат от отоплителни системи;
 • вода от охладителни системи и инсталации;
 • бои и разредители;
 • дъждовна вода и кал;
 • пясък, чакъл и други строителни отпадъци.

И не забравяйте:

 • да не поставяте предмети върху ревизионните шахти на станцията, кабела на въздуходувката и тръбите, подаващи въздух към станцията;
 • да не препречвате с предмети отвора на вентилационната тръба;
 • да не спирате тока на въздуходувката.

Потреблението на почистващи препарати (вкл. и белина) в рамките на нормалното е напълно допустимо и не влияе негативно на Вашата домашна пречиствателна станция.

 

АН Аква Нетуърк официално лого с изгряващо слънце

АН Аква Нетуърк ЕООД е дъщерна компания на японската SWATO Inc. , която предлага индивидуално проектирани пречиствателни станции за битови (домашни) и промишлени отпадни води, както и други продукти и услуги от сферата на пречистване на водите. Фирмената политика на българското дружество е изцяло съобразена с традиционните японски практики за строг качествен контрол, дългосрочна поддръжка и приоритизиране на нуждите и желанията на клиента. Същевременно, чрез инкорпориране на най-новите технологии в бранша, АН Аква Нетуърк се стреми винаги да предлага на клиентите си най-подходящото и разумно решение на техните проблеми.

За връзка:

office@an-aquanetwork.com
+359892 388 970
Scroll to top