Водата, пречистена от компактните домашни пречиствателни станции „Асахи Джокасо Фемили“, е с показатели, които превъзхождат мнозинството от продуктите на конкуренцията:

 

БПК* = 0.5 – 5 мг/л или средна стойност 2-3 мг/л

 

*БПК – биологично потребление на кислород е е международно признат показател за оценка на замърсеността на отпадните води. Колкото по-ниска е неговата стойност, за толкова по-чиста се приема водата.

 

В България допустимия праг за БПК е 25 мг/л спрямо Наредба №6 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти на МОСВ. Както сами можете да пресметнете, пречистената от „Асахи Джокасо Фемили“ вода е от 5 до 50 пъти по-чиста от наложените изисквания с оглед на този критичен параметър.

 

Благодарение на внимателно проектираната японска технология на пречистване нашите станции позволяват водата да бъде повторно използвана за най-разнообразни цели като поливане на цветни градини, измиване на автомобили, капково напояване на плодове и зеленчуци и др.

 

Ние обаче искаме да Ви представим един оригинален и екзотичен начин за оползотворяване на пречистената вода:

Изящната японска градина

Езерото – един от основните елементи в нея

Какво всъщност представлява японската градина, прочута по цял свят със своите красота, хармония и покой?  Краткият отговор е, че в традиционните японски градини внимателно, целенасочено и с усет към най-дребния детайл се изграждат композиции, които да наподобяват възможно най-много естествени природни пейзажи. Това ги отличава от геометрично подредените храсти, дървета и други елементи в градините в западен стил, в които се акцентира върху човешката намеса и влияние върху природата.

 

Японските градини имат дълга история на развитие, която може да се проследи до повече от 1000 години назад във времето. Поради това не може да се говори за единствен стил на реализиране – идеята за тези уникални градини се е развила в разнообразие от стилове с техните специфични ландшафтни правила и елементи, като чайната градина, дзен градината, градината за разходки и др. И все пак при изграждането им е достатъчно да се спазват трите основни принципа - умален мащаб, символизъм и т.нар. заимствани пейзажи.

 

При умаления мащаб се има предвид умаляването на планински и речни природни гледки до размерите, които позволява даден терен. Това дава възможност създаването на изящни градини и в най-малките размери, стига да се внимава елементите да образуват едно добре балансирано цяло.

 

Символизмът, от друга страна, включва много абстракции, като например един стратегически подбран по форма и внимателно разположен камък, който се превръща в планината Фуджи, плоската скала е земята, вълнообразно набразденият пясък пък играе ролята на течаща река или на крайбрежния плаж. Възможностите са безбройни, стига да дадете израз на своите креативност и въображение.

 

Що се отнася до заимстваните гледки, при тях далечни природни обекти (планината, виждаща се на заден план, и други топографски черти) се включват в перспективата на градината и добавят измерение и дълбочина. Резултатът е изкусен синтез на създадената от човека градина и природата в едно хармонично органично цяло.

Разгледайте прелестните японски градини, които сме избрали с надеждата
да Ви послужат като вдъхновение:

Чрез смесване на естествени растения, пясък, вода и камъни и при спазване на тези три основни принципа, Вие може сами да създадете японската градина на мечтите си, която да Ви предостави красиво кътче за отдих и релакс от заетото ежедневие, за бързо и лесно бягство в горещите летни дни или за забавляване на гостите Ви, което те няма да забравят.

 

А ако решите да поставите във Вашия дом „Асахи Джокасо Фемили“, то ние гарантираме, че езерото Ви не само ще е с бистра и чиста вода, но и че в него ще плуват и проблясват различни рибки, например:

 

  • Необходим хабитат на шараните : БПК=5 мг/л  (включително и на пъстрия японски шаран кой)
  • Необходим хабитат на лъчеперките : БПК=2 мг/л
  • Необходим хабитат на сомовете : БПК=4 мг/л

Разбира се, качествата на пречистената вода са тясно зависими от приложената технология на пречистване, както и от нивото на замърсеност на постъпващата в домашната пречиствателна станция отпадъчна вода. Консултирайте се с нашите специалисти, за да намерим заедно най-подходящото технологично решение спрямо за какво желаете да използвате пречистената вода.

Тук може да прочетете какви отпадъци не трябва да позволявате да попадат във Вашата домашна пречиствателна станция, за да функционира тя без проблеми (а и да се радват на дълъг живот Вашите риби).

АН Аква Нетуърк официално лого с изгряващо слънце

АН Аква Нетуърк ЕООД е дъщерна компания на японската SWATO Inc. , която предлага индивидуално проектирани пречиствателни станции за битови (домашни) и промишлени отпадни води, както и други продукти и услуги от сферата на пречистване на водите. Фирмената политика на българското дружество е изцяло съобразена с традиционните японски практики за строг качествен контрол, дългосрочна поддръжка и приоритизиране на нуждите и желанията на клиента. Същевременно, чрез инкорпориране на най-новите технологии в бранша, АН Аква Нетуърк се стреми винаги да предлага на клиентите си най-подходящото и разумно решение на техните проблеми.

За връзка:

office@an-aquanetwork.com
+359892 388 970
Scroll to top