Асахи Джокасо Фемили

"Асахи Джокасо Фемили" са индивидуално проектирани малки домашни пречиствателни станции, предназначени за битово-фекални отпадъчни води от еднофамилни къщи и вили, бизнес сгради, бензиностанции, семейни хотели, мотели, ресторанти и хижи и др. обекти без централна канализация. Те работят на основата на технологията денитрификация – нитрификация, която може да бъде комбинирана с допълнителни филтърни и/или химични технологии спрямо нуждите и желанията на клиента. Подробно обяснение на базовия технологичен процес може да прочетете тук.

ПСОВ "Асахи Джокасо Фемили" нямат нужда от захранване с микрорганизми (активна утайка), прахчета, хапчета и т.н., нито от периодична смяна. В случай на липса на постъпление на отпадъчни води за известно време е достатъчно само да се остави включен компресорът (компресорите) и медията ще остане активна, без да е необходима човешка намеса за допълнителна активация. В случаи на по-продължителна такава липса, например за цял сезон, след нов постоянен прилив на отпадъчни води процесът на пречистване започва отново. При желание от страна на клиента, ние имаме готовност да ускорим активацията на микроорганизмите чрез специален биологичен продукт.

Асахи Джокасо Индъстри

"Асахи Джокасо Индъстри" са предназначени за малки предприятия от хранително-вкусовата промишленост, които нямат централна канализация, или имат нужда от допълнително пречистване на водите преди изпускането им в канализацията, като винарни. При тях  технологията денитрификация – нитрификация е комбинирана с микрофилтрация  чрез интегриране на т.нар. мембранен биореактор (МБР).

Накратко, МБР представлява съвременна високотехнологична система за пречистване на отпадъчни води, която обединява биологичното разграждане на отпадъчни органични продукти и механичната мембранна филтрация. Мембранният биореактор е изключително ефективен при премахването на органични и неорганични замърсители, както и на биологичните примеси от водите. Неговите предимства пред конвенционалните технологии включват реализиране на алтернативно решение за дезинфекция на водата преди повторното ѝ използване спрямо традициониия химически метод на хлориране, както и възможност за изграждане на много по-компактно пречиствателно съоръжение при обекти с ограничено свободно пространство.
Тук може да прочетете подробно обяснение на базовия технологичен процес.

Иновация

Нашите ПСОВ са с вградени редица сензори, които варират в зависимост от дадения обект, но могат да бъдат например за разтворен кислород, за pH, за електропроводимост, за следене работата на компресорите и помпите (ако има такива) и др. Те предават в реално време данните, които отчитат, с помощта на GPRS до специален сървър, до който нашия персонал за поддръжка има достъп. Това ни позволява да следим и контролираме ефективността на пречистване и цялостната работа на съответното съоръжение, както и при необходимост навременно да се намесим за поправка, смяна или почистване.

Схема на сигнализиране:

Детайлна телеметрична схема на системата за дистанционно наблюдение на пречиствателна станция Асахи Джокасо Индъстри

Проектиране

Всяка наша пречиствателна танция се проектира индивидуално спрямо обема и характеристиките на отпадъчните води на дадено предприятие така, че да позволява техния максимално дълъг престой във всяко едно отделно отделение. По този начин се регулира непостоянния поток на водите, постъпващи в станцията, и същевременно се осигурява висока ефективност на пречистването. Големият обем на отделенията за утаяване означава и голям капацитет за натрупване на утайката, което позволява дълги периоди между нейното почистване. В случая на "Асахи Джокасо Фемили", това означава и че всяка станция е способна безпроблемно да издържи на дълги периоди на претоварване, например когато в къщата отсядат и гости и обемът на отпадъчните води внезапно надхвърли значително този по първоначалния проект.

Производство

Локалните малки пречиствателни станции "Асахи Джокасо Фемили" и "Асахи Джокасо Индъстри"  се изработват изцяло от фибростъкло - изключително здрав и устойчив на корозия материал, с цел да се постигне максимална здравина и дълъг експлоатационен живот на всеки от нашите продукти ("Асахи Джокасо", изработени по същата технология, функционират безпроблемно вече повече от 25 години в Япония). Ние произвеждаме фабрично нашите малки пречиствателни станции в България, за да ги предоставим готови за инсталиране на дадения обект бързо и лесно, като от друга страна свеждаме драстично разходите за първоначална инвестиция в съоръжението от страна на клиента.

Защо да изберете ПСОВ "Асахи Джокасо"?

Проектиране спрямо всички Ваши нужди
Възможност за повторна употреба на водата
Без грижи и ядове спрямо работата и поддръжката
Изключително дълъг експлоатационен живот
Доказана японска технология
АН Аква Нетуърк официално лого с изгряващо слънце

АН Аква Нетуърк ЕООД е дъщерна компания на японската SWATO Inc. , която предлага индивидуално проектирани локални пречиствателни станции за битови (домашни) и промишлени отпадъчни води, както и други продукти и услуги от сферата на пречистване на водите. Фирмената политика на българското дружество е изцяло съобразена с традиционните японски практики за строг качествен контрол, дългосрочна поддръжка и приоритизиране на нуждите и желанията на клиента. Същевременно, чрез инкорпориране на най-новите технологии в бранша, АН Аква Нетуърк се стреми винаги да предлага на клиентите си най-подходящото и разумно решение на техните проблеми.

За връзка:

office@an-aquanetwork.com
+359892 388 970
Scroll to top